lördag 18 februari 2012

Avslut, sportlov och vidare..

Utanför fönstret är det kallt, snöigt och full vinter, men inne i bildsalen finns det värme och det har rått full aktivitet kring de olika teman vi arbetat på sen terminen startade. De olika årskurserna har pysslat med olika saker, se gärna under respektive flik här ovanför.

Vi har nu avslutat de teman som fått vår fulla uppmärksamhet och det har skett magi och skapats bilder på löpande band. Fokus har, oavsett årskurs, legat på processen i arbetet. Alltså hur de kommit fram till det som de kommit fram till. Eleverna har varit super-duktiga och det har varit en ynnest att få se och ta del av alla deras idéer och skapelser.

Efter ett väl-behövt sportlov kommer vi starta upp nya temaområden som på nytt skall få vår fulla uppmärksamhet. Vilka dessa teman är kan ni se under flikarna ovan. Hämta nu massor av energi och vila ordentligt så kör vi igång efter lovet igen!