tisdag 9 april 2013

7:or -LERA

Utvärdering - LERA

Nedan finns utvärderingsfrågor kring temat lera. Skriv utvärderingen på baksidan av din skiss och lämna in till mig eller (om du inte har kvar skissen) maila mig era tankar.

- Har du arbetat med materialet lera innan?
- Hur tyckte du det var att arbeta med materialet?
- Var det något som du tyckte var svårt/lätt?
- Var det svårt/lätt att forma det som du hade tänkt?
- Blev din skulptur så som du hade tänkt dig när du gjorde skissen?
- Om skulpturen inte blev som du tänkt, vad hände?
- Vad kunde du gjort annorlunda?

måndag 8 april 2013