Ord och begrepp

I bildsalen använder vi ord och begrepp för att förklara och ta oss an olika bilduppgifter och beskrivningar. Här kommer några av de ord och begrepp som används:
 • Varma färger = Färger som går åt rött
 • Kalla färger = Färger som går mot blått
 • Primärfärger = Grundfärgerna. Gul, Röd och Blå
 • Sekundärfärger = Den färg som blir när man blandar två grundfärger. 
 • Komplementfärg = Färgerna mitt emot varandra i färgcirkeln. Dessa färger kompletterar och förstärker varandra. 
 • Nyanser = Olika toner av samma färg, tex ljus eller mörk röd
 • Kontrast = Olika skillnader i din bild såsom ljus/mörker, varma/kalla färger, svart/vit
 • Färgperspektiv = Djupverkan, det som är nära har en varmare färg och färgen blir blekare och kallare ju längre in man kommer. 

 • Horisont = Där himmel och land/hav möts. 
 • Bakgrund = Längst bak i bilden. 
 • Förgrund = Längst fram i bilden. 
 • Komposition = Hur man för samman olika delar/föremål i en bild, alltså alltings placeringar. 
 • Fågelperspektiv = När man ser föremålet ovanifrån.
 • Grodperspektiv = När man ser föremålet underifrån. 
 • Centralperspektiv = När föremålet är på samma höjd som en själv, rakt framifrån.
 • Storleksperspektiv = Det som är nära är större och det som är längre bort är mindre. 
 • Överskärning = En person eller ett föremål som finns nära skär över, skymmer, det som är längre bak. 
 • Helbild = Bilden i sin helhet, tex föremål eller personer i helfigur.
 • Halvbild = Halva bilden, tex en person med ansikte och överkropp.
 • Närbild = Person som visas med ansiktet och/eller en del av axlarna. 
 • Extrem närbild = När en väldigt liten del av föremålet visas, tex ett öga.

 • Passepartout = Ram av tex papper eller kartong som sätts runt ett konstverk. 
 • Stilleben = Betyder "stilla liv", föremål uppsatta i grupp som man målar av.
 • Parafras = En egen tolkning av ett konstverk där man ändrar eller lägger till delar. 
 • Akvarellfärger = Teknik med akvarellfärger, en form av vattenfärger.
 • Lavering = Målning lager på lager, inom akvarelltekniken.
 • Akrylfärger = Tjockare, mer täckande färger, är vattenlösliga och kan blandas med vatten för att tunnas ut. 
 • Pastellkritor = Kladdiga oljebaserade kritor som kan blandas med varandra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar