Om bloggen

Välkomna till Söderskolans bildsal. Här använder vi blogg som ett verktyg för att både använda som en digital portfolio, men också för att reflektera över det arbete vi gör i bildsalen över tid.

Syftet med denna blogg är:
  • att samla länkar för både mig och eleverna att använda i klassrummet
  • att öppna upp klassrummets väggar utanför verksamheten
  • att reflektera kring de bildarbeten vi gör
  • att använda digitala tekniker och lära oss olika program
Målet är att vi ska kunna använda denna blogg som en samlad plats där elever och föräldrar har möjlighet att ta del av det som händer i bildsalen och att vi aktivt skall kunna ta del av varandras arbete och ge varandra inspiration.

    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar