Utvärdering/Reflektion

I kursplanen för bildämnet kan man läsa följande i betygskraven för betyget E:

- eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet

Här är finns lite utvärderingsfrågor som du kan använda dig av när du skall skriva din reflektion kring ditt arbete:

  • Hur planerade du ditt arbete?
  • Vilket material har du använt i ditt arbete? (tex papper, färger, tejp, lim, kartong mm) Berätta om det du använt och förklara varför du valt som du valt.
  • Vilka verktyg har du använt i ditt arbete? Använd bildspecifika begrepp. (tex penslar, palett, tuschpennor mm)
  • Vilka tekniker har du använt i ditt arbete? (tex måleri, tryck, drejat, skissat mm)
  • Hur lång tid tog ditt arbete? (kunde du planerat arbetet annorlunda så att det blivit mer effektivt?)
  • Hur har du tänkt under arbetets gång? (förklara din process från tanke till färdigt resultat)
  • Stötte du på några problem under arbetets gång?
  • Finns det något du kunnat göra annorlunda? (Berätta även vad som var lätt eller svårt)
  • Försök att koppla ditt arbete till konst du sett eller något annat inspirerande från samhället eller kultur.
  • Vad har du lärt dig? (vilka nya erfarenheter har du skapat genom ditt arbete eller kan du koppla ihop ditt arbete med något annat du gjort eller har erfarenhet av?)


Då vi alla har google drive vill jag att ni skriver er reflektion där. I mappen Bl (bild) skall ni skapa ett dokument som heter "Reflektion Bild". I den skall ni skriva era reflektioner kring era arbeten som ni gör i bilden. Skriv en överskrift till varje arbete/reflektion ni gör. 

Lycka till! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar