Lgr11

Centralt innehåll i bildämnet

I årskurs 4–6
Bildframställning
• Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
• Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
• Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
• Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Redskap för bildframställning
• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och
färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering,
filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
• Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys
• Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
• Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur
de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning
och budskap.

I årskurs 7–9
Bildframställning
• Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna
erfarenheter, åsikter och upplevelser.
• Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
• Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i
installationer.
• Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
• Presentationer av eget bildskapande.
• Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt
yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Redskap för bildframställning
• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och
hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan
användas
för bestämda syften.

Bildanalys
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer
och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
• Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från
olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och
verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och
budskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar